FC Brandbergen

Om FC Brandbergen

FC Brandbergen grundades av sju barndomsvänner som alla är uppväxta i förorten Brandbergen i Haninge. Vi alla vill ge tillbaka till vår ort, den ort vi alla är uppvuxna i. Genom att vara goda förebilder på och utanför planen hoppas vi att vi kan vara med och utveckla nästkommande generationer .Vi ska visa vägen för de unga vuxna i området, och vi tror att fotbollen kan va ett bra redskap.

Fotbollen förenar, fotbollen engagerar och fotbollen integrerar. För dagens samhälle kan idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet vara en väg in i samhället. Fotbollen skapar även förebilder, kamratkretsar och bygger broar. Den ger oss lycka att minnas, men också motgångar att ta lärdom av.

Köp supporterskalet!

Vi har valt att börja sälja mobilskal genom supporterskalet.se då vi vill sprida vårt varumärke, samt tjäna lite extra pengar till klubben.
För varje order som görs genom vår sida här, så kommer klubben få 25% i provision.

De flesta medlemmar har en mobiltelefon så är ni en stolt medlem, så bör ni pryda er telefon med något av dessa skal/ fodral! :)

Sprid vidare!

Ju fler som väljer att köpa från oss, ju mer medel får vi in i klubbkassan. Pengar som vi kan göra mycket nytta av framöver.
Så om ni väljer att köpa produkter härifrån, sprid det gärna i sociala medier, och till andra medlemmar och vänner och bekanta.
Tillsammans kan vi göra en insats!